Home

    Muzum Watykanskie

    Biblioteka apostolska

    Fotki

    Oroscopo

    Foto

Znana jako Watykan ta czesc Rzymu, która znajduje sie na prawym brzegu Tybru, od 1377 roku jest siedziba Papieza i Kurii papieskiej, która na mocy Traktatu Lateranskiego zawartego 11/02/1929 stala sie niezaleznym panstwem. Zamkniety wewnatrz murów miasta Leonine, o powierzchni prawie 44 hektarów, Watykan zajmuje czesc starego Ager Vaticanus (Pola Watykanskie), usytuowanego miedzy zboczami Monte Mario i Gianicolo. Bazylika Swietego Piotra z przybudowanymi budynkami apostolskimi i innymi mniej waznymi budynkami pokrywa w calosci 1/3 calkowitej powierzchni Watykanu.

Panstwo Watykan ma pewne cechy, które odrózniaja go od kazdego innego Stanu, z powodu silnych i nierozerwalnych wiezów ze Stolica Apostolska. Organizacja Panstwa Watykan jest taka sama jak w Kosciele Katolickim: prawo kanoniczne. Najwyzszym organem jest Papiez, który ma wladze. Mieszkancami sa kardynalowie kurii (to znaczy rezydenci Rzymu a takze Watykanu) i osoby mieszkajace w panstwie Watykan. Jezykiem urzedowym Watykanu jest jezyk wloski, ale w oficjalnych dokumentach uzywa sie zawsze laciny.